Usein kysytyt

 1. Onko totta, että pullossa olevalla polyuretaanivaahdolla on rajallinen varastointiaika?

  Kyllä, koska kemialliset reaktiot ainesosien kesken ja ponneaineiden katoaminen vaikuttavat asiaan. Varastointiaika vaihtelee 12 kk ja 36 kk välillä tuotteesta riippuen.

 2. Vaikuttavatko ulkoiset olosuhteet polyuretaanivaahdon varastointiaikaan?

  Varastointiaika lyhenee merkittävästi, jos polyuretaanivaahto joutuu pitkäaikaisen varastoinnin aikana alttiiksi lämmölle ja/tai kosteudelle.

 3. Mikä on suositeltava käyttölämpötila polyuretaanivaahdolle?

  Parhaat tulokset saadaan, kun käyttöympäristön ja PU-vaahtopatruunan lämpötila on välillä +15 °C ... +25 °C. Tarkistathan tarkan lämpötilatiedot teknisestä tiedotteesta ennen käyttöä.

 4. Kuinka kauaksi aikaa voidaan osittain käytetty pullo jättää kiinnitetyksi vaahdon annostelupistooliin?

  Mikäli annostelupistoolia on huollettu asiallisesti ja mikäli se on edelleen kaasutiivis, pulloa voidaan pitää pistooliin kiinnitettynä 1–2 viikkoa. Tahattoman toiminnan estämiseksi annostelupistooli kannattaa lukita ruuvilla.

 5. Olen pannut merkille, että muiden valmistajien tuotteisiin on kiinnitetty suutin. Mikä on tällaisen suuttimen tarkoitus?

  Kyseinen jatke auttaa käyttäjään pääsemään muuten hankaliin kohteisiin, mutta jatkeen kärjestä pääsee karkaamaan tuotetta. Tämän tilanteen välttämiseksi, pulloja ei yleensä varusteta näillä jatkeputkilla. Lisäksi tällä putkella on kielteinen vaikutus eräisiin vaahdon ominaisuuksiin.

 6. Onko liiallinen vaahto poistettava annostelupistoolista vai voinko asentaa uuden pullon ilman vaahdon poistamista?

  Vaikka sovittimet ovat valmistettu liukkaasta materiaalista, kannattaa ylimääräinen vaahto poistaa aina välittömästi pistoolista Makroflex Cleanerilla. Hyvin huollettu pistooli kestää myös pidempään. On erityisen tärkeää pitää sovitinkorin sisällä oleva tiivistepallo puhtaana.

 7. Miksi vaahtoa pursuu sivulle, kun pulloa käytetään uudelleen?

  Näissä tapauksissa kovettunut vaahto on osittain tukkinut suuttimen ja pakottaa tuoretta ulospäin pakotettua vaahtoa sivusuuntaan. Suosittelemme, että tuore vaahto puhdistetaan suuttimesta aika ajoin ja erityisesti silloin, kun työ jostain syystä keskeytyy. Tavallisesti tällaista pulloa ei voi kunnostaa uudelleen ja tämän sijasta työ pitää jatkaa uudella pullolla.

 8. Voiko puolityhjän pullon jättää kiinni annostelupistooliin?

  Kyllä. Suosittelemme pullon jättämistä kiinni pistooliin. Säilytä pistooli ja patruuna turvallisesti varmuusruuvi kevyesti kiristettynä estämään liipaisimen käytön.

 9. Kuluuko muovinen runko nopeammin kuin metallinen runko?

  Jos molempia annostelupistooleja käytetään samoissa olosuhteissa, niiden käyttöikä on sama. Muovisen vaahdonlevityspistoolin mekaaniset komponentit on valmistettu suurella tarkkuudella – kriittisen tärkeät ovat Teflon-pinnoitettuja. Näin varmistetaan mahdollisimman pitkä käyttöikä.

 10. Voiko polyuretaanivaahtoa käyttää alumiini-, teräs- ja u-PVC-profiilien täyttämiseen?

  Kovettumisen edellytyksenä olevaa kosteutta ei yleensä saada ulottumaan kaikkialle pitkin profiilia ja siksi kaksikomponenttinen vaahto on parempi valinta näissä tapauksissa.

 11. Mikä minun pitäisi tehdä liialliselle vaahdolle, jota muodostuu esimerkiksi ovien ja ikkunoiden reunoille?

  Kovettunut ylimääräinen vaahto on poistettavissa leikkaamalla se pois veitsellä, sahalla tai muulla vastaavalla terätyökalulla. Hukkavaahto ei ole ongelmajätettä ja siksi se voidaan laittaa tavanomaisen talousjätteen joukkoon. 

 12. Vanheneeko kovettunut vaahto?

  Kovettunut vaahto ei vanhene, mikäli se ei joudu alttiiksi UV-säteilylle, korkeille lämpötiloille (> 110 °C), emäksille tai hapoille tai eräille erikoiskemikaaleille, joita käytetään polyuretaanitahrojen poistamiseen.

 13. Miten vaahtotahrat poistetaan?

  Tuore vaahto voidaan poistaa Makroflex Cleaner-puhdistusaineella tai liuottimilla, esim. asetonilla. Kovettuneen vaahdon poistaminen edellyttää mekaanista menetelmää tai erityisen kovettuneen vaahdon poistamiseen kehitettyä ainetta.

 14. Onko mitään keinoa nopeuttaa kovettumista?

  Kyllä on. Kuivissa olosuhteissa kannattaa liimautumispintoja kostuttaa kevyesti ennen vaahdon levittämistä. Lisäksi on hyödyllistä kostuttaa vaahdon pintaa vaahdon levittämisen jälkeen. Paras kostutustulos saadaan vettä sumuttamalla. Kostuttaminen nopeuttaa kovettumista ja parantaa vaahdon laatua.

 15. Kehittääkö vaahto painetta laajenemisen ja kovettumisen aikana?

  Kyllä. Vaahto tuottaa painetta laajentuessaan ja kovettuessaan. Siksi suositeltavaa täyttää aukoista ja onkaloista enintään kolmasosa niiden tilavuudesta ja käyttää täytelevyjä tai puristimia estämään heikkojen liitoskohtien epämuodostumiset.

 16. Mikä on yksikomponenttisen polyuretaanivaahdon tieteellinen perusta?

  Kemiallinen perusta on sideaineessa, joka muodostuu polioleista, isosyanaateista, ponneaineista ja erilaisista vaahdon lisäaineista.

 17. Miten polyuretaanin viskositeetti (juoksevuus) vaikuttaa vaahdon tuottoon?

  Tuotantomäärä on merkittävästi riippuvainen ainesosien viskositeetista, mitä suurempi viskositeetti, sitä alhaisempi tuotto. Viskositeetti on riippuvainen pullon lämpötilasta ja sen säilyvyydestä varastossa. Kylmä ja vanha pullo vaikuttavat tuottoon sitä alentaen.

 18. Onko olemassa mikään erityisiä polyuretaanivaahtopullon varastointiin liittyviä turvallisuusvaatimuksia?

  Kyllä on. On olemassa tärkeitä huomioitavia yleisiä seikkoja aerosolipatruunojen varastoitaessa ja erityisiä seikkoja liittyen polyuretaanivaahtopulloihin. Jokaiseen pulloon on merkitty tietoja liittyen turvalliseen varastointiin.

 19. Mitä tapahtuu, kun polyuretaanipulloa säilytetään pitkiä aikoja kylmässä?

  Vaahdon viskositeetti [virtausvastus] kasvaa merkittävästi ja aine virtaa hitaammin. Siksi pulloa on säilytettävä asianmukaisessa lämpötilassa ennen käyttöä. Tällä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta varastointiajan pituuteen, mutta korkealla varastointilämpötilalla on.

 20. Mistä johtuu, kun vaahtoa ei tule ulos, kun patruunaa käytetään uudelleen?

  Yleensä käy niin, että kovettuneet vaahtojäämät, jotka olisi pitänyt poistaa, ovat tukkineet ulostuloaukon.

 21. Voiko asianmukaisesti varastoitu polyuretaanipatruuna räjähtää?

  Ei voi. Oikein varastoitu ja lämpötilan suhteen valvottu ja asianmukaisesti käytetty PU-vaahtopatruuna ei voi räjähtää. Patruuna voi särkyä vain ulkoisien vaikutusten johdosta, esim. liian korkea lämpötila, mekaaniset iskut. PU-vaahtopatruunat valmistetaan ja niitä testataan tarkoin määriteltyjä teollisuusnormeja noudattaen.

 22. Onko olemassa mitään erityisseikkoja, jotka tulisi huomioida polyuretaanivaahtopatruunan säilytyksessä?

  Kyllä on. Yksikomponenttiset polyuretaanivaahdot on säilytettävä kuivassa ja viileässä. Myyntipakkaukset ja yksittäiset patruunat on säilytettävä pystyasennossa, venttiiliosa osoittaen ylöspäin. Varastointi vaakasuorassa saa venttiilit toimimaan epäluotettavasti.

 23. Pitääkö pulloaa ravistaa uudelleen käytön aikana?

  Suosittelemme pullon ravistelua aika ajoin käytön aikana ja erityisesti käyttökatkojen jälkeen, jotta ponneaine ja esipolymeeri eivät erottuisi toisistaan uudelleen.

 24. Minkä verran pullojaa on ravistettava koostumuksen muodostavan kahden ainesosan tasalaatuisen sekoituksen varmistamiseksi?

  Patruunaa tulisi ravistaa 15 - 20 kertaa.

 25. Onko sillä kielteinen vaikutus vaahtoon, jos pulloa ei ravista perusteellisesti ennen käyttöä?

  Polyuretaanivaahto koostuu esipolymeeristä ja ponnekaasusta, jotka asettuvat kahteen kerrokseen säilytyksen aikana. Pulloa on ravistettava ennen käyttöä, jotta pullon sisältö muodostaisi tasalaatuisen seoksen. Riittämätön ravistelu johtaa kehnoihin vaahto-omaisuuksiin kuten karkeaan solurakenteeseen ja pienempempään vaahtotilavuuteen.

 26. Miten voin poistaa kovettunutta ja kovettumatonta vaahtoa sieltä, missä sitä ei tarvita?

  Käytä Makroflex Cleaner -puhdistusainetta kovettumattoman vaahdon poistamiseen. Varoitus: tämä puhdistusaine on voimakas liuotin ja se voi tuhota myös muoviset ja synteettistä tekstiiliä olevat pinnat!

  Kovettunutta vaahtoa ei saa pois muutoin kuin mekaanisesti.

 27. Miten paljon kovettunutta vaahtoa on mahdollista saada 750 ml /1000 ml patruunasta?

  Tarkka kovettuneen vaahdon määrä on riippuvainen monesta tekijästä: ilman suhteellisesta kosteudesta, ulkolämpötilasta, liitoksen/sauman leveydestä ja syvyydestä. Tavallisesti pillillä levitettävä vaahto laajenee vaahdotusvaiheen jälkeen 2...2,5-kertaisesti. 

 28. Miksi jo kovettunut vaahto on suojattava auringonvalolta?

  PU-vaahdot ovat erittäin arkoja UV-säteilyn vaikutuksille. Jos vaahdotettu liitos/sauma jätetään suojaamatta, kovettunut vaahto tuhoutuu hyvin nopeasti.

 29. Onko käsiteltäviä liitoksia/saumoja pakko kostuttaa?

  Pintojen sumuttaminen vedellä ennen vaahdotusta varmistaa vaahdon paremman kiinnittymisen, erityisesti kun kyseessä on huokoinen pinta kuten betoni. Kovettuvan vaahdon sumutus vedellä laajenemisen aikana on useimmiten tarpeetonta. Tämä on suositeltavissa vain tapauksissa, joissa ilman suhteellinen kosteus on todella vähäinen.