Kuvaus

TUOTETIEDOT

MAKROFLEX 

1K-polyureetaani pillivaahto

Ominaispiirteet

 • Vankka ja pitävä täyttö
 • Homogeeninen rakenne
 • Erinomainen kiinnittyminen useimpiin materiaaleihin
 • Suuri lämpö- ja äänieristyskyky

Makroflex on saumaeriste, jolle on ominaista erinomainen solurakenne sekä suuri mekaaninen lujuus. Sitä on helppo käyttää ja levittää pakkaukseen sisältyvän pillin avulla. Saumaeriste on itsestään laajeneva ja kovettuessaan sen tilavuus kaksinkertaistuu. Makroflexille on ominaista erinomainen kiinnittyminen useimpiin rakennusmateriaaleihin (muun muassa puuhun, betoniin, kiveen, metalliin) eikä tuote sisällä CFC-ponneaineita.

Käyttökohteet

 • Ikkunoiden ja ovien karmien eristys
 • Ikkunoiden ja ovien karmien, ikkunalautojen asennus
 • Reikien täyttäminen
 • Äänieristettyjen pintojen muodostaminen
 • Kolojen täyttäminen putkien ympärillä
 • Seinälevyjen ja kattotiilien eristäminen

 

Levityslämpötila (ympäristön lämpötila) tuotteelle voi vaihdella välillä +5 °C ja +30 °C. Saumaeristepulloa tulisi säilyttää ainakin 12 tuntia huoneenlämpötilassa. Suositeltava lämpötila-alue saumaeristepullolle on: +5 °C… +25 °C.

Tuote tulisi käyttää 12 kk kuluessa siihen merkitystä valmistuspäivämäärästä. Varastointiaikaa ajatellen tuotetta ei saisi säilyttää yli +25 °C lämpötilassa eikä alle +5 °C lämpötilassa (voidaan säilyttää lyhytaikaisesti jopa –20 °C lämpötilassa).

Pakkaukset:
600/ 800 ml
750/1000 ml

Käyttöopas

SAUMAERISTEEN KÄYTTÖ

Alustan esivalmistelu

 • On varmistettava, että pinta on vakaa, puhdas eikä sillä ole aineita jotka todennäköisesti haittaisivat kiinnittymistä.
 • Kostuta kivialustat ja huokoisat alustat (tiilimuuraus, betoni, kalkkikivi) vesisuihkeella kiinnittymisen edistämiseksi. 
 • Suojaa ympäröivät alueet foliolla. 

Saumaeristepullon valmistelu

 • Levityslämpötila (ympäristön lämpötila) tuotteelle voi vaihdella välillä +5 °C ja +30 °C. 
 • Pulloa olisi hyvä säilyttää ainakin 12 tuntia huoneenlämpötilassa.
 • Pulloa on ravistettava voimakkaasti (15-20 kertaa) ennen käyttöä. 
 • Kohteen pintojen on oltava puhtaat. Ne saavat olla kosteat, mutta eivät jäässä.

Käyttöohje

 • Levitä saumaeristettä säästeliäästi välttääksesi ylivuotoja. Toista ravistelu säännöllisesti käytön aikana. 
 • Poista muovinen korkki pullosta ja kierrä muoviputki tiukasti kiinni pulloon. Pullo on käytön aikana aina pidettävä ylösalaisin (venttiili alaspäin). Annostus on säädettävissä painamalla venttiilin liipaisinta. Koska saumaeriste laajenee kunnes se on kovettunut, on levityksen aikana jätettävä jonkin verran tyhjää tilaa laajentumista varten. 
 • Pintoja ja saumaeristettä kostuttamalla voidaan parantaa sen kiinnittymistä ja kovettuneen saumaeristeen solurakennetta. 
 • Jos levittämisessä pidetään 5–10 minuuttia pidempiä taukoja, suutin ja venttiili täytyy puhdistaa Makroflex CLEANERilla.

Suosittelemme

Rajan käsittelykohteen enimmäisleveydelle asettavat ympäristön lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus. Kuivissa olosuhteissa (talvella, keskuslämmitystilassa, jne.) parhaat saumaearisteominaisuudet saavutetaan siten, että raot ja liitoskohdat täytetään levittämällä saumaeriste useina kerroksina pieninä "naruina" (enintään 3–4 cm paksuudeltaan) ja kostuttamalla pintoja jokaisen kerroksen välillä.