Kuvaus

TUOTETIEDOT

MAKROFLEX FR77

1K-polyuretaani pistoolivaahto

Ominaispiirteet

 • Palokestävyys jopa 240 minuuttia riippuen lineaaristen liitoksien tyypistä.
 • Testattu noudattaen standardia EN 1366-4:2006 (U); luokitus perustuen standardiin EN 13501-2:2005.
 • Testattu noudattaen standardia EN 13823 ja EN 11925-2; luokitus perustuen standardiin EN 13 501/1.
 • Täyttää luokan B1 vaatimukset perustuen saksalaiseen DIN 4105 -standardiin.
 • Vanhenemista torjuva (kun pidetään UV-säteilyltä suojattuna).
 • Erittäin hyvä ääni- ja lämpöeristyskyky.Tuote on testattu koskien sen soveltuvuutta palonkestäviin rakenteisiin lineaarisissa liitoksissa seuraavia asiakirjoja noudattaen: Testausmenetelmä EN 1366-4:2006 (U); luokittelu standardia EN13501-2:2005 noudattaen.

Pääasialliset käyttökohteet ovat palo-ovet ja seinät paloa hidastavien rakenteiden sisäpuolella. Rakenteellinen palonhidastusluokittelu arvioidaan noudattaen vastaavia standardeja, jolloin huomioidaan kaikki seinän tai oven rakenteen sisällä olevat materiaalit. Testiraporteissa asetettuja periaatteita on noudatettava täydellisesti, jotta tarvittavat palosuojaustasot saavutetaan.

Käyttökohteet

Lineaaristen saumaliitosten täyttäminen palon etenemistä hidastavissa rakenteissa

Levityslämpötila (ympäristön lämpötila) tuotteelle voi vaihdella välillä +5 °C ja +30 °C. Saumaeristepulloa tulisi säilyttää ainakin 12 tuntia huoneenlämpötilassa.

Tuote tulisi käyttää 12 kk kuluessa siihen merkitystä valmistuspäivämäärästä. Varastointiaikaa ajatellen tuotetta ei saisi säilyttää yli +25 °C lämpötilassa eikä alle +5 °C lämpötilassa (voidaan säilyttää lyhytaikaisesti jopa –20 °C lämpötilassa).

Pakkaus: 750/1000 ml

Käyttöopas

SAUMAERISTEEN KÄYTTÖ

Alustan esivalmistelu

 • On varmistettava, että pinta on vakaa, puhdas eikä sillä ole aineita, jotka todennäköisesti haittaisivat kiinnittymistä.
 • Kostuta kivialustat, huokoisia alustat (tiilimuuraus, betoni, kalkkikivi) vesisuihkeella kiinnittymisen edistämiseksi. 
 • Suojaa ympäröivät alueet foliolla. 

Patruunan valmistelu

 • Levityslämpötila (ympäristön lämpötila) tuotteelle voi vaihdella välillä +5 °C ja +30 °C. 
 • Pulloa olisi hyvä säilyttää ainakin 12 tuntia huoneenlämpötilassa. Lämpötilarajat pullolle: +5 °C… +30 °C.
 • Pulloa on ravistettava voimakkaasti (15-20 kertaa) ennen käyttöä. 
 • Poista muovinen korkki pullosta ja kierrä se tiukasti annostelupistooliin.
 • Pistoolia käytettäessä pulloa on aina pidettävä ylösalaisin. 
 • Saumaeristeen ulosvirtausnopeutta voi hallita pistoolin liipaisimesta.

Käyttöohje

 • Levitä saumaeristettä säästeliäästi välttääksesi ylivuotoja. Toista ravistelu säännöllisesti käytön aikana. 
 • Emme suosittele patruunan poistamista, ennen kuin se on täysin tyhjä. Vaihdettaessa tyhjän patruunan tilalle uusi, uutta patruunaa on ensin ravistettava voimakkaasti. Kierrä tyhjä patruuna pois ja korvaa se heti uudella patruunalla, jotta ilmaa ei jää pistooliin.
 • Noudata palonkestävyystestauksen ohjeita voidaksesi saavuttaa vastaava palonhidastustaso.
 • Jos et halua vaihtaa patruunaa, poista saumaeriste pistoolista PU-saumaeristeen puhdistusaineella. Kovettunut saumaeriste edellyttää sen poistamista mekaanisesti.

Suosittelemme

Rajan käsittelykohteen enimmäisleveydelle asettavat ympäristön lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus. Kuivissa olosuhteissa (talvella, keskuslämmitystilassa, jne.) parhaat saumaeristeominaisuudet saavutetaan täytettäen aukot ja liitoskohdat levittämällä saumaeriste useina kerroksina, pieninä "naruina" (enintään 3–4 cm paksuudeltaan) ja kostuttamalla pintoja jokaisen kerroksen välillä. 

Käytä pullon valmistajan testaamaa ja hyväksymää annostelupistoolia parhaan työkokemuksen saavuttamiseksi.