Käyttö alhaisissa lämpötiloissa

Parhaiden tulosten saavuttaminen alhaisissa lämpötiloissa

Alhaisissa, alle 0 °C, lämpötiloissa tuotteiden käytölle ilmenee useita esteitä ylitettäviksi - tiivistysaineiden ja PU-saumaeristeiden kovettumisnopeus hidastuu, jään ja huurteen muodostuminen kiinnittymispinnoille on mahdollista. Suhteellinen ilmankosteus on hyvin alhainen ilman ollessa kylmä. Tästä aiheutuu silikonitiivistysaineiden hidas kovettuminen ja jonka myötä vain erikoisvalmisteisia PU-saumaeristetuotteita voidaan käyttää.

Yleiset ohjeet matalissa lämpötiloissa toimittaessa:

  • Lämmitä PU-saumaeristepullo huoneenlämpötilaan. Tämä auttaa takaamaan riittävän vaahtoavuusnopeuden ja varmistaa parhaan kiinnittymisen levittämisen jälkeen.
  • Pyyhi pois jää tai huurre eristettävästä alustasta. Pohjamateriaalin kostuttamisessa on varmistettava, ettei jäätä pääse muodostumaan!
  • Mikäli mahdollista, lämmitä kiinnittymispinnat ennakkoon esim. lämminilmapuhaltimella. Alustamateriaalin lämpötilan nostaminen edistää tiivistysaineen kiinnittymistä pintaan.
  • PU-saumaeristeet kovettuvat hyvin hitaasti, jos ympäröivä lämpötila on alhainen. Saumaeristeen ennenaikainen poisleikkaaminen ennen kuin sen rakenne on saavuttanut lopullisen lujuuden voi vaikuttaa sauman täyttämisasteeseen. PU-saumaeristeiden laajenemis- ja riittoisuus-ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi lämpötilan muuttuessa.
  • Pinnoille tiivistynyt vesi vaikuttaa saumaeristeen kiinnittymiseen. Mikäli lämpötila laskee alle kastepisteen, vaikutuksen piirissä olevalta alustamateriaaleilta on poistettava niille tiivistynyt kosteus ennen saumaeristeen levittämistä.
  • Tuulen vaikutus - tuulen pääasiallinen vaikutus on siinä, että se nopeuttaa jäähtymistä, joka vaikuttaa sekä alustamateriaaleihin että saumaeristeisiin. Tämä vaikuttaa suoraan siihen aikaan, joka on käytettävissä pinnanvalmisteluun ja tuotteen levittämiseen. Puhaltava tuuli voi merkittävästi alentaa pinnan lämpötilaa ja aiheuttaa entisestään sekä hitaamman kovettumisen että kiinnittymisongelmia. 
  • Ympäristöolosuhteet voivat vaihdella päivästä toiseen ja siksi jokainen projekti tulee ennalta-arvioida erikseen.