Rakojen tiivistäminen

Rakojen tiivistäminen saumauseristeellä

Esivalmistelu

  • Ennen käyttöä, saumaeristepulloa on pidettävä huoneenlämpötilassa 12 tuntia. Pulloa on ravistettava voimakkaasti n. 15 sekuntia. Raon pintojen on oltava puhtaita. Ne saavat olla kosteat, mutta eivät jäässä. 
  • Arat pinnat ja lattiat on suojattava likaantumiselta teipeillä tai kangassuojilla. Tuoreet saumaeristelaikut voidaan puhdistaa pois asetonilla tai PU-puhdistusaineella, kuten Makroflex Cleanerilla. Kovettuneen saumaeristeen poistaminen edellyttää mekaanista poistamista. 

Levitys

  • Käytönaikana saumaeristepulloa on pidettävä ylösalaisin. Mikäli aukko tai sauma on suurempi kuin 5 cm, kannattaa edetä vaiheittain. Levitä yksi saumaeristekerros, suihkuta pieni määrää vettä sumuttamalla, odota 8-10 minuuttia ja siirry seuraavan kerroksen levittämiseen.
  • Levityksen jälkeen saumaeriste laajentuu tilavuudeltaan kaksinkertaiseksi, joten tilasta on jätettävä puolet täyttämättä.

Jälkikäsittely

  • Suojaa kovettunut saumaeriste suoralta auringonvalolta. Saumaeristepinta voidaan pinnoittaa, maalata sekä rapata.

Suositus

  • Kun rako on kapeampi kuin 30 mm, kannattaa käyttää saumaeristettä, jonka jälkilaajeneminen on vähäistä: Makroflex PRO
  • Kun rako on leveämpi kuin 30 mm, taloudellisimpia ovat mm. Makroflex 2x2
  • Kun rako on laaja avoin pinta, jossa tarvitaan tukeva alusta rappaukselle, käytä mekaanisesti vahvaa saumaeristettä, esim. Makroflex STD.