Sisäovien kiinnitys ja eristys

Johdanto

Sisäoven tarkka asentaminen takaa sen kestävyyden asennukseen vaikuttavien voimien suhteen. Tarkat välykset ovat välttämättömiä jotta saavutetaan tällainen lopputulos ja myös puusepän tai muurarin taitoja tarvitaan. 

Ennen kaikkea on tutustuttava oven valmistajan ohjeisiin ennen asennuksen aloittamista. Saatavilla on laaja valikoima eri malleja, ja niiden asentamisessa voi olla melko suuria eroja ovimallista ja eristysominaisuuksista riippuen.

Ennen asennuksen aloittamista on tarkistettava oven mittojen sopivuus oviaukkoon. Kannattaa jättää n. 2 cm rako ja oviaukkoa mitattaessa on hyvä tarkistaa onko oviaukko suorakulmainen, ovatko seinät pystysuorassa ja onko lattia suora. Mikäli näin ei ole, seinät ja lattia (pohja) on oiottava. Muista tarkistaa ovi molemmin puolin! Mahdolliset ongelmakohdat on korjattava tässä vaiheessa.

Tarvittavat materiaalit

Tarvittavat materiaalit ja välineet: säätölevyjä, valinnaisesti täytelevyjä, maalarinteippiä, käsineet ja suojalasit, 1K PU-saumaeristettä, valinnaisesti kiinnitysruuvit, valinnaisesti 2K PU-saumaeristettä, puukko, luotilanka ja luoti, ruuvimeisseli, vasara, valinnaisesti saumaeristelevitin.

Valmistelu

 • Oviaukon, johon ovi asennetaan, on oltava puhdas. Herkästi likaantuvat pinnat ja lattiat kannattaa suojata PU-tahroilta peittämällä ne teipeillä tai kangassuojilla.
 • Aseta karmi aukon sisälle ja keskitä se. Oven karmin ja seinän välisen raon on oltava 1 cm - 3 cm. Mikäli sauma on leveämpi PU-saumaeristeen muodostama tiiviste on levitettävä vähitellen kerroksittain. 
 • Oven karmi on asetettava pysty- ja vaakasuoraan asentoon vesivaakaa (vatupassia) käyttäen. Suorita uudelleen tarkistus ja varmista, että ovi on pystysuorassa. Käytä säätölevyjä oven kohdistamisessa ja oven alustavassa kiinnittämisessä oviaukkoon. Seinän ja oven karmin välinen rako ei saa kaventua asennuksen edetessä, sen tulee olla n. 2 cm.

Kiinnitys käyttäen 2K:ta ja täytelevyjä

 • Mikäli käytät 2K PU-saumaeristettä ilman mekaanista lisätukea, tutustu valmistajan ohjeisiin. Riippuen oven painosta, ja karmin paksuudesta, käytä kiinnittämisessä joko kolmea tähän tarkoitukseen tarkoitettua karmin täytelevyä ja niihin kuuluvia kiinnikkeitä tai kolmea puukappaletta estämään rungon vääntyminen. Puukappaleiden tulisi sopia karmiin ja soveltua kiinnitettäviksi ja säädettäviksi kiiloilla. Aseta sopivat kiilat seinän ja oven karmin väliseen saumaan säätääksesi karmi oikeaan asentoon. 
 • Täytekappaleet on sijoitettava saranoiden ja lukon korkeudelle. Mittaa oven karmin sisäpuolinen leveys ylhäältä, keskeltä ja alhaalta. Leveyden on oltava sama. Tarkista molemmat yläkulmat, että ne muodostavat suorakulman.
 • Mikäli oven on varustettu tukevalla karmilla (tutustu valmistajan ohjeisiin!) voidaan täytekappaleet jättää käyttämättä, koska tällöin karmi kestää laajenevan saumaeristeen aiheuttamaan kovettumispaineen. Oven asentaminen oviaukkoon pystysuoraan säätölevyjen avulla ja sen mekaaninen kiinnitys erikoisruuveilla ovat välttämättömiä oven toimivuuden edellytyksiä.
 • Ennen PU-saumaeristeen levittämistä ovi on asetettava vaaka- ja pystysuoraan asentoon ja on tarkistettava, että se avautuu kunnolla. Ovi on asetettava linjaan huoneen seinien kanssa, jotta oven listoitus saadaan asennettua.
 • Kun oven kohdistus on valmis, ovikarmi on kiinnitettävä seinään estämään sen liikkuminen käyttämällä joko ovikarmin täytelevyjä tai edellä mainittuja säätölevyjä, jotka sijoitetaan saumaan valitun asennustekniikan mukaisesti ja valmistajan ohjeita noudattaen.
 • Ovikarmi ja pohja on suojattava paperilla tai maalarinnauhalla, jotta ne pysyvät puhtaina.
 • 2K PU-saumaeristettä kuuluu suihkuttaa seinän ja ovikarmin väliseen saumaan täytelevyjen kohdalla molemmilla puolilla, mikä yleensä merkitsee 6 kohtaa. * 2K PU-saumaeriste kovettuu täysin 30 minuutin kuluessa samalla aiheuttaen suuren paineen, joka varmistaa ovikarmin kiinnittymisen. Älä käytä liikaa saumaeristettä, ks. yksityiskohtaiset tekniset tiedot koskien sen laajenemista.

Mekaaninen kiinnitys

 • Tutustu valmistajan ohjeisiin ennen mekaanisen kiinnitystyön aloittamista. Aseta sopivat kiilat seinän ja oven karmin väliseen saumaan säätääksesi karmi oikeaan asentoon. 
 • Mittaa ovikarmin sisäleveys ylhäältä, keskeltä ja alhaalta. Leveyden on oltava sama. Tarkista molemmat yläkulmat, että ne muodostavat suorakulman.
 • Kun ovikarmi on asennettu oikeaan asentoon, on tehtävä vielä yksi viimeinen tarkistus. Asenna ovilevy ja sulje se tarkistaaksesi, onko oven ja ovipielen välissä oleva rako tasalevyinen ylhäältä alas. Mikäli tämä rako ei ole tasainen, kohdistusta on jatkettava kunnes se on kohdallaan.
 • Kun kohdistus on valmis, ovikarmi on kiinnitettävä seinään edellä mainittuja säätölevyjä käyttäen ja valmistajan ohjeita noudattaen.
 • Kiinnitä karmi erikoisruuveilla ja valmistajan ohjeita noudattaen.

Viimeinen tarkistus

Kun ovikarmi on asennettu oikeaan asentoon, on tehtävä vielä yksi viimeinen tarkistus. Asenna ovilevy ja sulje se tarkistaaksesi, onko oven ja ovipielen välissä oleva rako tasalevyinen ylhäältä alas. Mikäli tämä rako ei ole tasainen, kohdistusta on jatkettava kunnes se on kohdallaan.

Eristäminen ja tiivistäminen

 • Kun kiinnitys, joko mekaaninen tai 2K PU-saumaeristeellä tehty, on suoritettu, ovikarmin ja seinien väliset raot on täytettävä 1K PU-saumaeristeellä. ÄLÄ POISTA täytelevyjä tässä vaiheessa, äläkä lisää täytelevyjä kuten 2K-käytön kohdassa on selostettu!
 • Levitä 1K PU-saumaeristettä rakoon säästeliäästi. Tutustu ko. tuotekuvausta koskien rakojen täyttötasoa, sillä joillekin tuotteille on varattava tarpeellinen laajenemistila.
 • Kuivissa olosuhteissa saumaeriste tarvitsee lisäkosteutta, erityisesti talvella ja keskuslämmitystiloissa. Kostuta saumaeristeen pintaa hieman vedellä sumuttamalla. Älä käytä liikaa vettä! Kiinnittyminen tehostuu kun kostutetaan pinnat, joille saumaeristettä levitetään.
 • Täytelevyjä ei saa poistaa, ennen kuin saumaeriste on täysin kovettunut. On odotettava ainakin 3 tuntia, mutta tämä riippuu ympäristöolosuhteista. Huoneissa, joiden sisäilma on hyvin kuivaa, voidaan joutua odottamaan 24 tuntiakin.

Jälkikäsittely

 • Yli pursunut saumaeriste voidaan leikata käyttämällä leikkuria aikaisintaan 1 tunnin kuluttua, mutta tämä riippuu sovellusolosuhteista ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Saumaeristeen leikkauspinta on suojattava UV-säteilyltä ja se on peitettävä rappauslaastilla tai vastaavalla.

Suositeltavat tuotteet